Bestrating in veel soorten en uitvoeringen…

sierbestratingen
sierbestratingen
terrasaanleg
sierbestratingen
grondwerk
<< >>
Bestrating kennen we in vele soorten en uitvoeringen. Vrijwel geen situatie is gelijk en daarom nemen we iedere situatie op als ware het een unieke situatie. Wegen, paden, borders of terrassen; ieder project vraagt weer zijn eigen beoordeling in insteek. Henk Vonk Bestratingen Veenendaal zal dan ook ieder project met open vizier benaderen, om op die wijze tot een weloverwogen, objectief advies te komen voor de opdrachtgever.

Bestrating – We hebben het al gezegd: bestrating kent vele soorten en uitvoeringen. Waar we het hebben over bestrating omvatten we eigenlijk het geheel aan straatwerk. Daaronder valt het aanleggen van paden, opritten, oprijlanen, toegangspaden, sierbestrating, terrasbestrating, etc., etc.

Sierbestrating – Waar we praten over sierbestrating hebben we het al over een meer specialistische tak van sport binnen het straatwerk. Bij het toepassen van sierbestrating komt er gauw wat meer om de hoek kijken. Een bijzondere soort van materiaal, maar in veel gevallen ook een bijzondere manier van plaatsen van de bestrating. Bij sierbestrating wordt in veel gevallen het toe te passen materiaal in vooraf gekozen profielen en/of motieven gelegd.